Digital Samverkan Ekenäs AB

Förbi | 21 augusti, 2018

Digital Samverkan Ekenäs AB genomför verksamhets- och kravanalys vid anskaffning, anpassning och design av informationssystem och utveckling av informationsinfrastrukturer.

Exempel på tjänster är mål- och problemanalys, processkartläggning och processförbättring, begrepps- och informationsanalys, kravspecifikation av informationssystem, utbildning samt utredningar.