Digital samverkan

För att ett samhälle ska hålla ihop och fungera behövs samverkan mellan människor och organisationer. Ett alltmer digitaliserat samhälle behöver lära sig att samverka med digitala medel i allt större utsträckning. Det digitala samhället ersätter inte mänsklig samverkan utan är mänsklig samverkan i digital form.

Jag har sedan slutet av 1980-talet arbetat som konsult och forskare i sammanhang där digitalisering varit i fokus. Mitt första intresse var artificiell intelligens, expertsystem och logik. Senare var fokus på verksamhetsspråk, verksamhetsregler, kommunikation och kravspecifikation. Processförbättring kom också i fokus. Min Licentiatavhandling kom att handla om effektivare systemutvecklingsprocesser med inspiration från industrins förändringsresa med T50, Concurrent Engineering, Lean Design, mm. Efter min praktikforskningsperiod klev jag ut i konsultvärlden och jobbade med dessa frågor i industriföretag och hos myndigheter. Jag har mestadels varit sysselsatt med frågor som rör digitalisering av läkemedelshantering inom apotekssfären och vården (öppen- och slutenvård). Möjligheten att både forska och vara direkt involverad i den praktiska resan av att omreglera apoteksmarknaden ur ett digitalt perspektiv la grunden för min doktorsavhandling om digital samverkan där jag knyter ihop mänsklig kommunikation och samverkan med digitalisering av informationsinfrastrukturer.