Publikationer

Avhandlingar

Öhlund, S.-E. (2017). Interoperability – Capability to interoperate in a shared work practice using information infrastructures : studies in ePrescribing (PhD dissertation). Linköping. https://doi.org/10.3384/diss.diva-135051

Öhlund, S. E. (1997). Utveckling av ett utvärderingsinstrument – Prodevo – ett hjälpmedel för att utvärdera IT-baserad tjänste- och produktutveckling, Licentiatsavhandling, Stockholm University/Royal Institute of Technology, No. 97-020, ISSN 1101-8526, december 1997.

Forskningsrapporter

Öhlund, S. E., Åstrand, B., & Petersson, G. (2012). Improving Interoperability in ePrescribing. Interactive journal of medical research1(2), e17. doi:10.2196/ijmr.2089

Öhlund, S.E., Åstrand, B, Petersson, G (2011) Interoperability in Action – the Case of Electronic Prescribing, Proceedings of 15th International Symposium of Health Information Management Research – ISHIMR 2011, 8-9 September 2011, Zurich, Switzerland

Öhlund, S.-E., & Goldkuhl, G. (2008). Towards a socio-pragmatic understanding of ePrescribing. In Intl Conference on Action in Language, Organisations and Information Systems ALOIS,2008. Uppsala: Uppsala universitet. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-44168

Bergman, L., & Ohlund, S. (1995, August). Development of an assessment tool to assist in the implementation of concurrent engineering. In Proceedings of Conference on Concurrent Engineering: A Global Perspective (pp. 499-510).

Artiklar i böcker

Dahlgren, H, Ljungberg, J, Öhlund, S-E, Accessing the Repository using linguistic knowledge, Next generation Case Tools, IOS press, 1992.

Övriga rapporter

Melin, H. & Öhlund, S. (2000). Systemutveckling i internettid: internetföretags erfarenheter, arbetsmetoder, kultur och kreativa klimat. Kista: Forskningsaktiebolaget Medie- och kommunikationsteknik.

Öhlund, S. (1997). Utveckling av ett utvärderingsinstrument (Prodevo): ett hjälpmedel för att utvärdera tjänste- och produktutveckling med IT. Kista: SISU.

Hällström, M. & Öhlund, S. (1997). Gruppdatorteknik: användningsmodeller för verksamhetsutveckling. Kista: SISU.

Bergman, L., Rexed, D. & Öhlund, S. (1997). Processmätning på Intranet: erfarenheter och resultat med inriktning på processförbättring. Kista: SISU

Bergman, L., Rexed, D. & Öhlund, S. (1996). ITs roll i produkt/tjänsteutveckling för bank-, försäkrings- och finansföretag samt telekomoperatörer: en enkät- och intervjustudie. Kista: SISU.

Bergman, L. & Öhlund, S. (1994). Datorstöd för integrerad systemutveckling: krav på funktionalitet för att stödja ett integrerat arbetssätt. Kista: SISU.

Bergman, L. Öhlund, S. (1994). GIATs modell för integrering av logiskt underhåll med utveckling av produktsystem. Kista: SISU

Bergman, L, Öhlund, S. Integrerad Systemutveckling. 1994, SISU, Effektiv IT nr 7.

Öhlund, S. (1994). Processförbättring för införande av integrerad systemutveckling: några exempel på effektiv produktframtagning. Kista: SISU

Öhlund, S-E, Wohed, R, Regelmodellering i praktiken – erfarenheter och resultat från Tempora och modellbaserad kunskapsinhämtning, 1993, TRIAD
N 10:9, SISU.