Digital Samverkan Ekenäs AB

VD Sten Erik Ölund

Organisationsnummer: 559171-5650
Plusgiro: 91 18 42-3
Bankgiro: 148-3148
Registrerad för F-skatt och moms